logotyp

Nasze atuty

  • Wyróżnienie na targach Frankfurt 2016 za pro­duk­ty GOLO
  • Złoty Medal 2016 MTP dla interfejsu GOLO
  • Profesjonalni i rzetelni
  • Atut6
  • Złoty Medal 2012 MTP dla Testera X-431 Diagun
  • Gepard Biznesu 2001
  • k.png
  • x
  • x861www

Obsługa przedsprzedażowa i posprzedażowa urządzeń stacjonarnych.

 

Pewna grupa urządzeń wykorzystywanych w warsztatach samochodowych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych wymaga specjalnego podejścia obsługowego. Dotyczy to zarówno samej kwestii doboru konkretnego urządzenia do usytuowania i rozmiarów istniejących obiektów warsztatowych, jak również i specyfiki przewidzianych prac i czynności obsługowych i serwisowych. Chodzi tu zwłaszcza o tzw. urządzenia stacjonarne, na stałe mocowane na stanowisku obsługowym (zwykle o znacznej masie i rozmiarach), czyli podnośniki oraz specjalistyczne urządzenia i przyrządy pomiarowe do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów.

Podnośniki, bez względu na ich konstrukcję i rodzaj charakteryzują się znacznymi wymiarami oraz masą własną. Wymaga to zarówno od dostawcy sprzętu, jak również i od zakupującego tego typu sprzęt warsztatu właściwej koordynacji, nie tylko w zakresie doboru odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego, jak i odpowiedniej wersji, ale również i odpowiedniej organizacji w zakresie dostawy i montażu. Dobór najwłaściwszej wersji podnośnika do zakresu wykonywanych na danym stanowisku czynności obsługowych, diagnostycznych i naprawczych wymaga zarówno od kupującego, jak i od sprzedającego rzetelnej współpracy w tym zakresie. Dotyczy to właściwego rozmieszczenia podnośnika w przestrzeni całego obiektu warsztatowego oraz samego stanowiska obsługowego. Doradztwo ze strony dostawcy powinno obejmować odpowiednie przygotowanie posadzki oraz zapewnienia dostępu do wymaganych mediów (energii elektrycznej oraz ewentualnie sprężonego powietrza).

Oferowane na rynku wyposażenia warsztatowego podnośniki zakupione mogą być zarówno z montażem realizowanym przez dostawcę sprzętu, jak również i bez montażu. Z praktyki warsztatowej wynika, że większość zakupów podnośników samochodowych realizowana jest wraz z zamówionym przez zakupujący warsztat montażem przez dostawcę. Ma to istotne znaczenie dla jakości wykonanego montażu, a w związku z tym i trwałości zakupionego sprzętu, bowiem zakup podnośnika bez montażu przez serwis dostawcy i zlecenie go innej firmie lub wykonywanie go we własnym zakresie, w zdecydowanej większości przypadków kończy się problemami w trakcie eksploatacji sprzętu w przyszłości. Istotne jest również zapewnienie w trakcie montażu przez dostawcę podnośnika odpowiednich dokumentów montażowych, niezbędnych do dopuszczenia podnośnika do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Inną grupą urządzeń warsztatowych wymagającą istotnej współpracy przy doborze przyrządu do konkretnych wymagań i warunków lokalowych warsztatu samochodowego są urządzenia do kontroli i pomiaru parametrów geometrii ustawienia kół i osi pojazdów. Współpraca dostawcy tego typu sprzętu z zamawiającym go warsztatem polega przede wszystkim na doradztwie w zakresie doboru odpowiedniej wersji technologicznej przyrządu do indywidualnych warunków lokalowych warsztatu: zakresu powierzchni stanowiska kontrolno-pomiarowego, wymiarów pomieszczenia w którym stanowisko ma być rozmieszczone, rodzaju stanowiska (diagnostyczny podnośnik najazdowy lub stanowisko kanałowe).

W większości przypadków w praktyce warsztatowej zakup tego typu przyrządu wiąże się z dowozem zamówionego urządzenia przez dostawcę i montażem przyrządu. W przypadku urządzeń do kontroli i pomiaru parametrów geometrii ustawienia kół i osi pojazdów pracujących w technologii kamer CCD ma to mniejsze znaczenie, lecz przy zakupie urządzeń pracujących w technologii trójwymiarowego modelowania parametrów podwozia jest to wręcz nieodzowne. Konieczne jest bowiem w większości przypadków konstrukcji tego typu urządzeń kalibrowanie przyrządu bezpośrednio na stanowisku kontrolno-pomiarowym.

Zarówno w przypadku zakupu podnośnika, jak również i urządzenia do kontroli i pomiaru parametrów geometrii ustawienia kół i osi pojazdów zdecydowanie wskazane jest przeprowadzenie przy dostawie i montażu (instalacji) urządzeń odpowiedniego szkolenia w zakresie eksploatacji. Ma to istotny wpływ na trwałość użytkowanego sprzętu oraz bezpieczeństwo obsługujących go pracowników, a także rzetelności dokładność wykonywanych pomiarów (w przypadku urządzeń do pomiaru geometrii).

W przypadku obydwu grup urządzeń warsztatowych, podnośników, jak również i urządzeń do kontroli i pomiaru parametrów geometrii ustawienia kół i osi pojazdów bardzo istotne jest zapewnienie sprawnego serwisu, i to zarówno gwarancyjnego, jak i pogwarancyjnego. Ważne jest zapewnienie natychmiastowego dostępu do części zamiennych oraz szybkość zagwarantowania naprawy.

W przypadku serwisu podnośników, stosowane są dwie metody rozwiązywania problemów serwisowych. Przy uszkodzeniach elementów, których wymiana może być przeprowadzona przez pracowników warsztatu praktyczniejszym i szybszym rozwiązaniem jest wysyłka sprawnego podzespołu, czy elementu w miejsce uszkodzonego i wymiana go we własnym zakresie przez warsztat. To rozwiązanie ogranicza w zdecydowany sposób zarówno czas oczekiwania na naprawę, jak również i koszty przeprowadzenia serwisu i naprawy.

W przypadku urządzeń do kontroli parametrów geometrii w tym zakresie temat jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, ze względu na konieczność przeprowadzenia praktycznie po każdej naprawie ponownej kalibracji urządzenia na specjalnej wzorcowej ramie kalibracyjnej. Jednak ze względu na możliwość znacznego ograniczenia czasu przyjazdu serwisu do warsztatu w celu dokonania naprawy i kalibracji przyrządu, coraz częściej jednak praktykuje się przesyłanie samych głowic pomiarowych do serwisu i odsyłanie ich po wykonanej usłudze serwisowej do warsztatu.

Ze względu na stały postęp technologiczny urządzeń i przyrządów warsztatowych wprowadzane są co jakiś czas na rynek nowe, ulepszone ich wersje. W przypadku podnośników nie ma to większego znaczenia w praktyce. Bardziej istotne jest to w przypadku urządzeń do kontroli i pomiaru parametrów geometrii ustawienia kół i osi pojazdów. W większości rozwiązań konstrukcyjnych tej grupy urządzeń zakupiony przyrząd może być modernizowany na nowsze wersje. Wykorzystywane są zwykle obrotnice, zaciski na koła oraz szafka jednostki centralnej z komputerem ze starszej wersji przyrządu, a wymianie podlegają natomiast głowice pomiarowe i oprogramowanie zarządzające pracą urządzenia.

Bardzo istotne jest przy wyborze dostawcy sprzętu warsztatowego jego doświadczenie w zakresie oferowanych urządzeń i przyrządów. Niezmiernie ważne jest zapewnienie w szybkim czasie niezbędnych części zamiennych do ich naprawy. Z punktu widzenia użytkownika, czyli warsztatu ogromne znaczenie ma ewentualna fachowa pomoc dostawcy w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów warsztatowych.

 

© Launch Polska 2017. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies